Καλώς ήλθατε


Το Ίδρυμα Άνδρου


Το κοινωφελές Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου» συστάθηκε το 2008 με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και ο οργανισμός του επικυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα. Έδρα του Ιδρύματος είναι η Χώρα της νήσου Άνδρου Κυκλάδων, ενώ παράρτημα της έδρας αυτού λειτουργεί στην Αθήνα.

Οι κύριοι σκοποί του Ιδρύματος, που συστάθηκε με τις διαθήκες των αειμνήστων Μαγδαληνής (Λιλίκας) συζύγου Δημήτριου Μωραΐτη και Δημήτριου Μωραΐτη του Νεοκλέους, είναι κοινωφελείς και φιλανθρωπικοί σύμφωνα με την βούληση των ιδρυτών.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν βασικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Άνδρου, ενισχύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αμβλύνουν την ανέχεια, ενώ παράλληλα προωθούν και υποστηρίζουν ενέργειες που έχουν σχέση με την ιστορία και την παράδοση της Άνδρου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της δημοσίευσης σχετικών ερευνών και μελετών καθώς και της μετεκπαίδευσης αριστούχων σπουδαστών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου του Ιδρύματος.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΔΡΟΥ

Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:

  • Ένα πρόσωπο καταγωγής εξ Άνδρου, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής επιλεγόμενο από την εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων. Ως πρώτο πρόσωπο ορίζεται η καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών Ξενοφώνη Σκορίνη – Παπαρρηγοπούλου, Πρόεδρος.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο και οριζόμενο από την εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων, Κωνσταντίνος Πολέμης, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο από την Καΐρειο Βιβλιοθήκη Άνδρου, Θεοδώρα Αμωράτη, Ταμίας.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο και οριζόμενο από το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως,