Καλώς ήλθατε


Το Ίδρυμα Σύρου


Το κοινωφελές Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου» συστάθηκε το 2008 με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και ο οργανισμός του επικυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα. Έδρα του Ιδρύματος είναι η Χώρα της νήσου Σύρου Κυκλάδων, ενώ παράρτημα της έδρας αυτού λειτουργεί στην Αθήνα.

Οι κύριοι σκοποί του Ιδρύματος, που συστάθηκε με τις διαθήκες των αειμνήστων Μαγδαληνής (Λιλίκας) συζύγου Δημήτριου Μωραΐτη και Δημήτριου Μωραΐτη του Νεοκλέους, είναι κοινωφελείς και φιλανθρωπικοί σύμφωνα με την βούληση των ιδρυτών.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν βασικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Σύρου, ενισχύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αμβλύνουν την ανέχεια, ενώ παράλληλα προωθούν και υποστηρίζουν ενέργειες που έχουν σχέση με την ιστορία και την παράδοση της Σύρου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της δημοσίευσης σχετικών ερευνών και μελετών καθώς και της μετεκπαίδευσης αριστούχων σπουδαστών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου του Ιδρύματος.


Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:

  • Μαργαρίτα Ζαρμπώνη, εκ της Διαθήκης των ιδρυτών,  Πρόεδρος.
  • Ένας δικηγόρος Σύρου που  εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ‘Ελενα Καρύγιαννη, Αντιπρόεδρος.
  • Ο εκάστοτε διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Σύρου. Ως πρώτο πρόσωπο ορίζεται η Αγγελική Ψιλοπούλου, Γραμματέας.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο και οριζόμενο από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου. Ειρήνη Δεκαβάλλα – Πλυτά, Ταμίας.