Παιδεία

Επιστροφή στους σκοπούς

Στον τομέα της Παιδείας και πάντοτε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, το Ίδρυμα ενισχύει προσπάθειες, επικουρικές ή και συμπληρωματικές της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με την πιο ευρύτερη σημασία της έννοιας, με σκοπό να δοθεί στα παιδιά της Άνδρου ένα όσο το δυνατό πλατύτερο και εγκυρότερο εύρος πληροφοριών, αποσκοπώντας στην αύξηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. Επίσης στηρίζει κατά περίπτωση αριστούχους σπουδαστές και φοιτητές της Άνδρου, προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να διακριθούν στον τομέα της επιστήμης, που επιθυμούν, και έχει τη διάθεση να ενισχύει την έκδοση ερευνών και μελετών με θέματα που αφορούν την Άνδρο.


Δημοτικό Σχολείο Μπατσίου Άνδρου

Website

Προς τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων  δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών.

Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου

Website

Προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Εμπειρικείου Γυμνασίου Άνδρου :

 • Στην προσπάθεια για την διάδοση και διάσωση των παραδοσιακών μουσικών οργάνων δόθηκε οικονομική βοήθεια για α) αγορά ενός σαντουριού και β) παράδοση μαθημάτων μουσικών παραδοσιακών οργάνων σε μαθητές στη Χώρα της Άνδρου με τους κ.κ. Ζαγοραίο και Τριανταφυλλάκη.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στην Αθήνα.
 • Συμμετοχή των μαθητών – αθλητών του Εμπειρικείου Γυμνασίου Άνδρου σε αγώνες στίβου στην ΙΑ΄ Μαθητιάδα Σερρών το διάστημα 2 – 6 Μαΐου 2014.

Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου

Website

Προς τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στην Αθήνα.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στη Βουλή.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στη Μύκονο και στη Δήλο
 • Πραγματοποίηση παιδικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Στοιχειωμένα Θεμέλια»
 • Επίσκεψη των μαθητών στις Μυκήνες και στην Επίδαυρο

Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου Άνδρου

Website

Προς τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Όρμου Κορθίου Άνδρου δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στη Βουλή.

Τεχνικό Λύκειο Άνδρου

Website

Προς το Τεχνικό Λύκειο Άνδρου δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

 • Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στο Ναύπλιο.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου

Website

Ενισχύθηκε και ενισχύεται οικονομικά για την επίτευξη του σκοπού του.

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαινήτων

Website

Προς τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Μαινήτων δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

 • Κάλυψη αγοράς εποπτικού – παιδαγωγικού υλικού και   ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Νηπιαγωγείου Μεσσαριάς Άνδρου στις Μαίνητες Άνδρου.