Υγεία & Πρόνοια

Επιστροφή στους σκοπούς

Οι στόχοι που έχει θέσει το Ίδρυμα για την Υγεία και την Πρόνοια στην Άνδρο είναι υψηλοί. Βασική προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ενίσχυση κάθε οργανωμένης πρωτοβουλίας. Βαθιά πίστη του Ιδρύματος είναι, ότι όλες ανεξαιρέτως οι  δράσεις είναι περισσότερο από απαραίτητες, για την ανάσχεση της φυγής των μόνιμων κατοίκων και ασθενών προς την Αθήνα, όπου μπορούν να έχουν την αναγκαία, για την επιβίωσή τους, υγειονομική φροντίδα.


Δήμοι Άνδρου και Κορθίου

Προς τους Δήμους Άνδρου και Κορθίου δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Αγορά δύο αυτοκινήτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

 

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

www.epapsy.gr
Προς την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) δόθηκε οικονομική βοήθεια για θεραπευτική παρακολούθηση παιδιών, εφήβων και γονιών με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς στο Ιατρείο Οικογένειας που λειτουργεί στη Χώρα Άνδρου. Δείτε περισσότερα

Απώτερα Μεγάλα Έργα

Προοπτική ανέγερσης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Δείτε περισσότερα