Το Ίδρυμα Άνδρου


Διοικητικό ΣυμβούλιοΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΔΡΟΥ

Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:

  • Ένα πρόσωπο καταγωγής εξ Άνδρου, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής επιλεγόμενο από την εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων. Ως πρώτο πρόσωπο ορίζεται η καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών Ξενοφώνη Σκορίνη – Παπαρρηγοπούλου, Πρόεδρος.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο και οριζόμενο από την εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων, Κωνσταντίνος Πολέμης, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο από την Καΐρειο Βιβλιοθήκη Άνδρου, Θεοδώρα Αμωράτη, Ταμίας.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο και οριζόμενο από το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως,