Το Ίδρυμα Σύρου

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν βασικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Σύρου, ενισχύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αμβλύνουν την ανέχεια, ενώ παράλληλα προωθούν και υποστηρίζουν ενέργειες που έχουν σχέση με την ιστορία και την παράδοση της Σύρου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της δημοσίευσης σχετικών ερευνών και μελετών καθώς και της μετεκπαίδευσης αριστούχων σπουδαστών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου του Ιδρύματος.

Δείτε περισσότερα

Το Ίδρυμα Άνδρου

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν βασικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Άνδρου, ενισχύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αμβλύνουν την ανέχεια, ενώ παράλληλα προωθούν και υποστηρίζουν ενέργειες που έχουν σχέση με την ιστορία και την παράδοση της Άνδρου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της δημοσίευσης σχετικών ερευνών και μελετών καθώς και της μετεκπαίδευσης αριστούχων σπουδαστών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου του Ιδρύματος.

Δείτε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΣΥΡΟΥ

ΙΔΡΥΜΑΑΝΔΡΟΥ

Ο Δημήτριος Ν. Μωραΐτης από κοινού με τη σύζυγό του Λιλίκα Μωραΐτη ενίσχυαν φιλανθρωπικά ιδρύματα και απόρους, έχοντας έντονο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας, μαζί με ένα βαθύ θρησκευτικό αίσθημα που τους συνόδευε σε όλη τους τη ζωή.


Τα Ιδρύματα


Επιστέγασμα του ως άνω φιλανθρωπικού έργου του ζεύγους Μωραΐτη αποτέλεσε η απόφασή του να προσφέρει μετά θάνατον όλη τη διαθέσιμη περιουσία του για τη δημιουργία των Ιδρυμάτων Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου και Σύρου.Το Ίδρυμα Σύρου

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν βασικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Σύρου, ενισχύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αμβλύνουν την ανέχεια, ενώ παράλληλα προωθούν και υποστηρίζουν ενέργειες που έχουν σχέση με την ιστορία και την παράδοση της Σύρου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της δημοσίευσης σχετικών ερευνών και μελετών καθώς και της μετεκπαίδευσης αριστούχων σπουδαστών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου του Ιδρύματος.Το Ίδρυμα Άνδρου

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν βασικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Άνδρου, ενισχύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αμβλύνουν την ανέχεια, ενώ παράλληλα προωθούν και υποστηρίζουν ενέργειες που έχουν σχέση με την ιστορία και την παράδοση της Άνδρου. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της δημοσίευσης σχετικών ερευνών και μελετών καθώς και της μετεκπαίδευσης αριστούχων σπουδαστών αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου του Ιδρύματος.