Υγεία & Πρόνοια


Ησυχαστήριο “Παναγίας της Ελπίδος” Ιεράς Μονής Αδελφών του ΕλέουςΠρος το Ησυχαστήριο “Παναγίας της Ελπίδος” Ιεράς Μονής Αδελφών του Ελέους δόθηκε οικονομική βοήθεια:

  • Για την κάλυψη αναγκών της Ιεράς Μονής που αφορούν τη φροντίδα ηλικιωμένων συνανθρώπων μας.