Σκοποί


Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου» έχει εν γένει κοινωφελείς σκοπούς. Η περίθαλψη και νοσηλεία, η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων, η χορήγηση υποτροφιών, η έρευνα, η συγκέντρωση, διάσωση, προβολή και ενίσχυση πάσης φύσεως στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομίας της Σύρου είναι οι κύριοι σκοποί μας.

Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου» έχει εν γένει κοινωφελείς σκοπούς. Στους σκοπούς αυτούς, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

  • Η περίθαλψη και νοσηλεία ατόμων ηλικιωμένων, κατάκοιτων, είτε σε κτίριο ανεγερθησόμενο για το σκοπό αυτό ή την επέκταση υφισταμένου.
  • Η χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ανωτάτων σχολών, που κατάγονται από τη νήσο Σύρο, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εντός ή εκτός Ελλάδος, σε όλες τις επιστήμες, με προτίμηση στην ιστορία, την τέχνη, τη ναυτιλία και τα οικονομικά.
  • Η οικονομική ενίσχυση για την εκπόνηση και δημοσίευση ερευνών και μελετών, που αφορούν τη Σύρο και επεκτείνονται σε διάφορους τομείς, ενδεικτικά στους τομείς της ιστορίας, κοινωνίας και λοιπά της Σύρου και των Κυκλάδων.
  • Η βοήθεια και η ενίσχυση κοινωφελών εν γένει φορέων και ιδρυμάτων.