Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη

Επιστροφή στους σκοπούς

Στον τομέα της Φιλανθρωπίας το ‘Ιδρυμα Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου δραστηριοποιείται κυρίως μέσω της οικονομικής ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου των κάτωθι συλλόγων:


Σωματείο Νεφροπαθών Κυκλάδων

 • Αγορά δύο ειδικών πολυθρόνων Μ.Τ.Ν. για τη χρήση στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου.
 • Οικονομική επιχορήγηση γιατρού Μ.Τ.Ν. Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου.
 • Χορηγία για τη μισθοδοσία δύο (2) νοσηλευτριών για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών στη ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Σύρου λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
 • Κάλυψη του εξοπλισμού γραφείου που θα εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς Σύρου.
 • Αγορά αναλώσιμων υλικών για την λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.
 • Ενίσχυση για την πρόσληψη  εποχικής νοσηλεύτριας για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.

Πανκυκλαδικός Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη “Γλυκιά Πορεία”

 • Διεξαγωγή ημερίδας στην Άνδρο με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πάθησης.

Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου

www.stegi-syrou.gr
 • Κάλυψη μέρους των λειτουργικών  δαπανών της.
 • Για την κάλυψη μέρους των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και καθημερινής σίτισης που υλοποιούνται από τη “Στέγη”, στηρίζοντας δυσλειτουργικές οικογένειες και 30 άπορα παιδιά.

Σύλλογος Εθελοντικής Αιμοδοσίας Σύρου

Σελίδα στην ΠΟΣΕΑ
 • Χορηγία για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του.
 • Για την κάλυψη μέρους των σκοπών, του κοινοφελούς αυτού φορέα, που περιλαμβάνουν και τη φροντίδα παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Σύλλογος Παροχής Φροντίδος και Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Σύρου

 • Κάλυψη μέρους δαπανών λειτουργίας, που αφορούν τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές τριών νοσηλευτριών και τα έξοδα κίνησης, ασφάλισης και συντήρησης δύο αυτοκινήτων.
 • Για την κάλυψη μέρους αγοράς ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού για την υλοποίηση των κατ’οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών του Συλλόγου.

Κάριτας Σύρου

Website
 • Σε συνεργασία με την Καθολική Επισκοπή – Κάριτας Σύρου δίνονται βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες οικογένειες Σύρου.