Ενίσχυση Ερευνών

Επιστροφή στους σκοπούς

Το Ίδρυμα Μωραΐτη έχοντας ως σκοπό την οικονομική ενίσχυση εκπόνησης και δημοσίευσης ερευνών και μελετών, που αφορούν τη Σύρο, βοήθησε την προσπάθεια ορισμένων φορέων.


Γενικά Αρχεία Του Κράτους – Αρχεία Νομού Κυκλάδων

Website

Προς τα Γενικά Αρχεία Του Κράτους – Αρχεία Νομού Κυκλάδων δίνεται οικονομική βοήθεια για:

  • Ενίσχυση για την συντήρηση παλαιών βιβλίων, συμβολαιογραφικών κατάστιχων, ληξιαρχικών καταστίχων, χαρτών, πινάκων, τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Μορφωτικό και Επιστημονικό ΄Ιδρυμα Κυκλάδων

Προς το Μορφωτικό και Επιστημονικό ΄Ιδρυμα Κυκλάδων δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Επιχορήγηση για την πραγματοποίηση των «Σεμιναρίων Ερμούπολης».
  • Χορηγία για την ενίσχυση των επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Οικονομική ενίσχυση του για το πρόγραμμα του Ι.Μ.Σ. « Η πόλη στους νεώτερους χρόνους» υπεύθυνος καθ. Χ. Λούκος.

Σύλλογος Φίλων ΚΕΤΕΠΟ - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Προς τον Σύλλογο Φίλων ΚΕΤΕΠΟ – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης δόθηκε οικονομική βοήθεια για

  • τη μερική κάλυψη αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου του Μουσείου.

Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

www.ketepo.gr

Προς το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • Ενίσχυση του για την κάλυψη μερικών από τις βασικές λειτουργίες του Μουσείου ήτοι έργα συντήρησης, επιμορφωτικά προγράμματα, περιοδικές εκθέσεις.
  • Συντήρηση και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του ηλεκτρονικού δικτύου, την παρακολούθηση και τη βελτίωση του site καθώς και του ψηφιακού αρχείου του Μουσείου.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

www.eie.gr

Προς το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Διοργάνωση των «Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2014».
  • Έκδοση συλλογικού θεματικού τόμου μελετών από τις επιμέρους ημερίδες.