Υγεία & Πρόνοια


Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)Προς την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Δημιουργία και λειτουργία Ιατρείου Οικογένειας για παιδιά και εφήβους με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς.
  • Ενίσχυση της Ομάδας αξιολόγησης και ατομικής θεραπευτικής παρακολούθησης παιδιών και γονιών.