Υγεία & Πρόνοια


Γηροκομείο Αγ. Παντελεήμονα της Φιλοπτώχου Εταιρείας ΕρμουπόλεωςΠρος το Γηροκομείο Αγ. Παντελεήμονα της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως δίνεται οικονομική βοήθεια για:

  • Αγορά επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του.
  • Ενίσχυση για την κάλυψη αναγκών διαβίωσης και θέρμανσης.
  • Κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών.