Υγεία & Πρόνοια


Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»Προς το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» δόθηκε οικονομική βοήθεια για : 

  • Ενίσχυση για την αναβάθμιση και διαμόρφωση της όσμωσης στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
  • Αγορά τριών (3) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
  • Κάλυψη μέρους των αναγκών σε επιστημονικό εξοπλισμό.
  • Αγορά μηχανήματος Οπτικών Πεδίων (Οφθαλμολογική Κλινική).
  • Αγορά μηχανήματος Φυγόκεντρου Μικροβιολογικού.
  • Για την κάλυψη μέρους της αποκατάστασης και συντήρησης των χώρων του Νοσοκομείου.
  • Αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Τμήματα Μικροβιολογικό, Ουρολογικό και Οφθαλμολογικό του Νοσοκομείου Σύρου.