Παιδεία & Πολιτισμός


Σύλλογος Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης – Βιομηχανικό Μουσείο ΕρμούποληςΠρος το Σύλλογο Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης:

  •  Δίνεται οικονομική βοήθεια για την κάλυψη συντήρησης και επισκευής παλαιών σπάνιων μηχανημάτων κ.α.