Παιδεία & Πολιτισμός


Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα ΣύρουΠρος το Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Σύρου δίνεται οικονομική βοήθεια για:

  • Οικονομική ενίσχυση του υπέρ των σκοπών του για την αέναη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  • Ενίσχυση για την αγορά & εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού.
  • Ενίσχυση για την αγορά DVD, projector και τον εμπλουτισμό της ιματιοθήκης των με φορεσιές Ανατολικής Ρωμυλίας, Θράκης, Καππαδοκίας και Πόντου.
  • Ενίσχυση για την έκδοση cd.
  • Διδασκαλία παραδοσιακών λαϊκών μουσικών οργάνων.
  • Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων λαογραφικού ενδιαφέροντος με θέμα την ιστορία της εθνικής παραδοσιακής ενδυμασίας.
  • Δημιουργία τμημάτων διδαχής παραδοσιακών μικρασιατικών χορών και τραγουδιών για εφήβους και ενήλικες.