Παιδεία & Πολιτισμός


Θεατρική Ομάδα «ΜΙΜΟΥ ΑΠΤΟΥ»Προς την Θεατρική Ομάδα «ΜΙΜΟΥ ΑΠΤΟΥ» δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • Tην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου