Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Χορήγηση βοηθημάτων  • Σε συνεργασία με την Καθολική Επισκοπή – Κάριτας Σύρου δίνονται βοηθήματα