Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Κάριτας Σύρου  • Σε συνεργασία με την Καθολική Επισκοπή – Κάριτας Σύρου δίνονται βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες οικογένειες Σύρου.