Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Σύλλογος Εθελοντικής Αιμοδοσίας Σύρου  • Χορηγία για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του.
  • Για την κάλυψη μέρους των σκοπών, του κοινοφελούς αυτού φορέα, που περιλαμβάνουν και τη φροντίδα παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.