Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Σύλλογος Εθελοντικής Αιμοδοσίας Σύρου  • Χορηγία για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του.