Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Σωματείο Νεφροπαθών Κυκλάδων  • Αγορά δύο ειδικών πολυθρόνων Μ.Τ.Ν. για τη χρήση στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου.
  • Οικονομική επιχορήγηση γιατρού Μ.Τ.Ν. Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου.
  • Χορηγία για τη μισθοδοσία δύο (2) νοσηλευτριών για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών στη ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Σύρου λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
  • Κάλυψη του εξοπλισμού γραφείου που θα εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς Σύρου.
  • Αγορά αναλώσιμων υλικών για την λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.
  • Ενίσχυση για την πρόσληψη  εποχικής νοσηλεύτριας για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.