Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Σύλλογος Παροχής Φροντίδος και Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Σύρου  • Κάλυψη μέρους δαπανών λειτουργίας, που αφορούν τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές τριών νοσηλευτριών και τα έξοδα κίνησης, ασφάλισης και συντήρησης δύο αυτοκινήτων.