Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου  • Κάλυψη μέρους των λειτουργικών  δαπανών της.
  • Για την κάλυψη μέρους των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και καθημερινής σίτισης που υλοποιούνται από τη “Στέγη”, στηρίζοντας δυσλειτουργικές οικογένειες και 30 άπορα παιδιά.