Φιλανθρωπία & Κοινωνική Αλληλεγγύη


Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου  • Κάλυψη μέρους των λειτουργικών  δαπανών της.