Ενίσχυση Ερευνών


Μορφωτικό και Επιστημονικό ΄Ιδρυμα ΚυκλάδωνΠρος το Μορφωτικό και Επιστημονικό ΄Ιδρυμα Κυκλάδων δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Επιχορήγηση για την πραγματοποίηση των «Σεμιναρίων Ερμούπολης».
  • Χορηγία για την ενίσχυση των επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του.