Ενίσχυση Ερευνών


Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο ΕρμούποληςΠρος το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • Ενίσχυση του για την κάλυψη μερικών από τις βασικές λειτουργίες του Μουσείου ήτοι έργα συντήρησης, επιμορφωτικά προγράμματα, περιοδικές εκθέσεις.
  • Συντήρηση και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του ηλεκτρονικού δικτύου, την παρακολούθηση και τη βελτίωση του site καθώς και του ψηφιακού αρχείου του Μουσείου.