Ενίσχυση Ερευνών


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος ΕρευνώνΠρος το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Διοργάνωση των «Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2014».
  • Έκδοση συλλογικού θεματικού τόμου μελετών από τις επιμέρους ημερίδες.