Ενίσχυση Ερευνών


Γενικά Αρχεία Του Κράτους – Αρχεία Νομού ΚυκλάδωνΠρος τα Γενικά Αρχεία Του Κράτους – Αρχεία Νομού Κυκλάδων δίνεται οικονομική βοήθεια για:

  • Ενίσχυση για την συντήρηση παλαιών βιβλίων, συμβολαιογραφικών κατάστιχων, ληξιαρχικών καταστίχων, χαρτών, πινάκων, τοπογραφικών διαγραμμάτων.