Ενίσχυση Ερευνών


Σύλλογος Φίλων ΚΕΤΕΠΟ – Βιομηχανικό Μουσείο ΕρμούποληςΠρος τον Σύλλογο Φίλων ΚΕΤΕΠΟ – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης δόθηκε οικονομική βοήθεια για

  • τη μερική κάλυψη αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου του Μουσείου.