Απώτερα Μεγάλα ΈργαΠροοπτική ανέγερσης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Άνδρο.