Υγεία & Πρόνοια


Δήμοι Άνδρου και ΚορθίουΠρος τους Δήμους Άνδρου και Κορθίου δόθηκε οικονομική βοήθεια για :

  • Αγορά δύο αυτοκινήτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»