Πολιτισμός


Ναυτικό Μουσείο Άνδρου – Δήμος Άνδρου  • Eπιχορηγήθηκε για την ανάθεση σε ειδικό επιστήμονα, στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης του υπάρχοντος ιστορικού υλικού που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Ναυτικό Μουσείο Άνδρου, η συλλογή προφορικών μαρτυριών από ανθρώπους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Άνδρο και οι οποίοι ασχολήθηκαν με ποικίλα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Το Ίδρυμα Μωραΐτη μέσα στα πλαίσια της εκπλήρωσης των σκοπών του συμβάλλει με αυτήν τη χορηγία στην αναβάθμιση του Ναυτικού Μουσείου και ως εκ τούτου στη διαφύλαξη, διάσωση και ανάδειξη της ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Άνδρου.