Πολιτισμός


Καΐρειος ΒιβλιοθήκηΠρος την Καΐρειο Βιβλιοθήκη δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • Προσυνέδριο Βυζαντινών Σπουδών.
  • Εξοπλισμό συνεδριακού χώρου στα Πατούρια με την αγορά 100 ειδικών καθισμάτων.
  • Διεθνές ιστορικό συνέδριο για τα 800 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως κατά τη Δ΄ Σταυροφορία.
  • Έκθεση φωτογραφιών Ανδρέα Εμπερίκου και έκδοση καταλόγου.
  • Επισκευή του ισογείου του οικήματος Κυδωνιέως.
  • Δίγλωσση έκδοση ποιημάτων του Ανδρέα Εμπειρίκου.
  • Πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών της.