Πολιτισμός


Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Παλαιοπολιανών Άνδρου
«Ο Ερμής»Με τη χορηγία του Ιδρύματος Μωραΐτη Άνδρου κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση των ανασκαφών Παλαιόπολης το 2015, δίνοντας τη δυνατότητα εργασίας στον αρχαιολογικό χώρο της αγοράς της αρχαίας Άνδρου και ακολούθως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου.

Τα ευρήματα της ανασκαφής ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα των αγωγών που προμήθευαν με νερό την κρήνη, όπως και τμήμα πλακόστρωτου δρόμου και χώρου ιχθυαγοράς στην αγορά της πόλης. Στα κινητά ευρήματα περιλαμβάνονται θραύσματα επιγραφών, γλυπτών και πήλινων ειδωλίων, πλήθος θραυσμάτων από πήλινα αγγεία, διάφορα μετάλλινα και οστέινα αντικείμενα, λίθινα εργαλεία και σκεύη, καθώς και νομίσματα, που χρονολογούνται από τον 7ο αι. π.Χ. έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. . Σημαντική ήταν η ανεύρεση τμήματος τοιχογραφίας από τη βασιλική, του 5ου αι. μ.Χ., της αρχαιότερης που έχει βρεθεί στην Άνδρο, που σώζει μέρος από τη μορφή κάποιου ιεράρχη που ευλογεί.

Επίσης, από τη συντήρηση των αγαλμάτων, θραύσματα των οποίων έρχονται στο φως από το 2001 έως και φέτος, προέκυψε ότι υπήρχαν τρία αγάλματα, δύο ανδρικά και ένα γυναικείο, τα οποία ήταν στημένα σε μνημείο στην αγορά, παρόμοιο με αυτό όπου βρέθηκε το γνωστό άγαλμα του Ερμή.

Ακολούθως, μεταπτυχιακοί φοιτητές κατέγραψαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου τα ευρήματα του 2015 και ολοκλήρωσαν το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου της ανασκαφής, δηλαδή των χειρόγραφων ημερολογίων, φωτογραφιών, σχεδίων και των τετραδίων καταγραφής των ευρημάτων.

Τα αποτελέσματα της ανασκαφής ανακοινώθηκαν από την Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια Ανασκαφών Παλαιόπολης κα Λυδία Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα στο Δέκατο Επιστημονικό Συνέδριο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών (22 – 23 Απριλίου 2015) και σε ομιλία στο Insitut der Archäologie του Ludwig – Maximilians Universität του Μονάχου.

Σελίδα Ερευνητικού Προγράμματος