Πολιτισμός


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Νεοελληνικών ΕρευνώνΠρος το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών δίνεται οικονομική βοήθεια για:

  • Εντοπισμό και ταξινόμηση των παλαιών δημοτικών και κοινοτικών αρχείων Άνδρου.