Ιδρυτές


Το αρχείο του ζεύγους Δημητρίου και Λιλίκας ΜωραΐτηΟι δωρητές του παρόντος ιδρύματος, Δημήτριος και Λιλίκα Μωραΐτη, κατέλειπαν με το θάνατό τους το ιδιωτικό τους αρχείο, με την εκφρασμένη επιθυμία αυτό να αξιοποιηθεί ιστορικά. Το αρχειακό υλικό που βρέθηκε στην οικία των δωρητών, στην οδό Παπαναστασίου 62 στο Π. Ψυχικό, ταξινομήθηκε και καταλογογραφήθηκε από την ιστορικό, δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δήμητρα Σαμίου στη διάρκεια του 2014.

Το αρχείο του ζεύγους Μωραΐτη αποτελείται από χαρτώα τεκμήρια και φωτογραφίες. Το πλούσιο σε πληροφορίες αυτό υλικό αφορά στην καθημερινή ζωή και τον τρόπο συμβίωσης του ζεύγους καθώς και στις επαγγελματικές ή φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες. Η χρονολόγηση των τεκμηρίων ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώνεται στην πρώτη δεκαετία του 21ου, οπόταν και ιδρύθηκαν τα Κληροδοτήματα Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου και Σύρου αντίστοιχα, κατόπιν επιθυμίας του ζεύγους, όπως αυτή εκφράστηκε στις δημόσια δημοσιευμένες διαθήκες τους. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για τη συγγραφή της ιστορίας της οικογένειας και στη συνέχεια θα είναι προσβάσιμο στα μέλη της ερευνητικής κοινότητας.