Παιδεία & Πολιτισμός

Επιστροφή στους σκοπούς

Το Ίδρυμα Μωραΐτη στηρίζει κάθε αξιόλογη πολιτιστική πρωτοβουλία που λαμβάνει χώρα στο νησί της Σύρου. Στον τομέα της Παιδείας και Πολιτισμού, πάντοτε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ενισχύει προσπάθειες, επικουρικές ή και συμπληρωματικές της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με την ευρύτερη σημασία της έννοιας, με σκοπό να δοθεί στα παιδιά της Σύρου ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, αποσκοπώντας στην αύξηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. Επίσης στηρίζει κατά περίπτωση αριστούχους σπουδαστές και φοιτητές της Σύρου, προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να διακριθούν στον τομέα της επιστήμης, που επιθυμούν.


Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Σύρου

www.lesyrou.gr

Προς το Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Σύρου δίνεται οικονομική βοήθεια για:

  • Οικονομική ενίσχυση του υπέρ των σκοπών του για την αέναη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  • Ενίσχυση για την αγορά & εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού.
  • Ενίσχυση για την αγορά DVD, projector και τον εμπλουτισμό της ιματιοθήκης των με φορεσιές Ανατολικής Ρωμυλίας, Θράκης, Καππαδοκίας και Πόντου.
  • Ενίσχυση για την έκδοση cd.
  • Διδασκαλία παραδοσιακών λαϊκών μουσικών οργάνων.
  • Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων λαογραφικού ενδιαφέροντος με θέμα την ιστορία της εθνικής παραδοσιακής ενδυμασίας.
  • Δημιουργία τμημάτων διδαχής παραδοσιακών μικρασιατικών χορών και τραγουδιών για εφήβους και ενήλικες.

Θεατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σύρου «Ο Απόλλων»

Προς τον Θεατρικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σύρου «Ο Απόλλων» δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • Πραγματοποίηση των παραστάσεων “Η κυρία εξαφανίζεται”, της Έθελ Γουάϊτ και “Ο Ματωμένος Γάμος”, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Θεατρική Ομάδα «ΜΙΜΟΥ ΑΠΤΟΥ»

Προς την Θεατρική Ομάδα «ΜΙΜΟΥ ΑΠΤΟΥ» δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • Tην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου

Θεατρικός Όμιλος Άνδρου

Προς τον Θεατρικό Όμιλο Άνδρου δόθηκε οικονομική βοήθεια για:

  • την εκτύπωση του θεατρικού έργου του Ρωμαίου Τερέντιου «Το κορίτσι από την Άνδρο», που γράφτηκε το 166 π.Χ.