Το Ίδρυμα Σύρου


Διοικητικό ΣυμβούλιοΤο Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:

  • Φίλιππος Ν. Μωραΐτης, εκ της Διαθήκης των ιδρυτών, Πρόεδρος.
  • Μαργαρίτα Ζαρμπώνη, εκ της Διαθήκης των ιδρυτών, Γραμματέας.
  • Ένα πρόσωπο εκάστοτε προερχόμενο και οριζόμενο από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου. Ως πρώτο πρόσωπο ορίζεται η Σταματία Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος.
  • Ο εκάστοτε διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Σύρου. Ως πρώτο πρόσωπο ορίζεται η Αγγελική Ψιλοπούλου, Ταμίας.
  • Ένας δικηγόρος Σύρου που  εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ‘Ελενα Καρύγιαννη, Μέλος.